Archív aktivít z: 2021-2022

VEĽKÁ ZBIERKA PRE ÚTULOK V NÚDZI!

Naša škola organizuje veľkú zbierku pre psíkov v útulku v Haniske.

„Psíkovia ocenia staré koberce, deky, niečo na zateplenie búd, z jedla najmä granule, cestoviny, ryžu.

Zbierka bude trvať od 19.10.2021 do 27.10.2021. Prinesené veci môžete nechať na vrátnici školy.

ĎAKUJEME!

Expert geniality show

Ako sa prihlásiť? – Prihlás sa u svojho triedneho učiteľa alebo u školského koordinátora súťaže, uč. Falisa.

Kto môže súťažiť?

  • žiaci 5. ročníka ZŠ súťažia v kategórii EXPERT 5,
  • žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy OG súťažia v kategórii EXPERT 6,
  • žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG súťažia v kategórii EXPERT 7,
  • žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG súťažia v kategórii EXPERT 8,
  • žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG súťažia v kategórii EXPERT 9

Ako sa súťaží? – Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém. Pokračuj v čítaní

Zber papiera

Naša škola sa zapojila do súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Kosit pod názvom „Zbieraj papier, zachráň stromy a vyhraj!“. Úlohou školy je počas súťaže vyzbierať čo najväčšie množstvo papiera. Papier odovzdajte pri kotolni p. uč. Bubniakovej alebo p. školníkovi od 7:00 do 8:00 hod.

Prosíme vás, aby bol papier previazaný špagátom alebo bol v papierových krabiciach. Zber bude prebiehať do 24.10.2021.

uč. Bubniaková

Tréningové kolo informatickej súťaže iBobor

Dňa 6.10.2021 prebehlo tréningové kolo informatickej súťaže iBobor, do ktorého sa zapojilo 57 žiakov našej školy. Vyšlo pekne na stredu, kedy majú triedy 8.C, 9.B a 9.C informatiku.

13 žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii kadet – 8. – 9. ročník. Pokračuj v čítaní

INF-plagát

Odkaz: sem klikni

ŠKD

Bol aktualizovaný popis školského klubu(vnútorný poriadok ŠKD, základné údaje o ŠKD, plán práce ŠKD pre šk. rok 2021/2022 atď. ) : sem klikni .

Spomienky na leto

Leto je za nami a škola nás opäť zavolala.  Mnohí ešte  majú v pamäti príjemné spomienky na prázdniny, preto v rámci opakovania  slovnej zásoby  na hodinách anglického jazyka  siedmaci napísali báseň o letných prázdninách. Pre väčšinu to bola úplne nová skúsenosť, mnohí si s ňou poradili  veľmi dobre.  

Veď posúďte sami !

p. uč. Jacková

Zoznam záujmových útvarov

nájdete na tomto odkaze: sem klikni

Výchovný poradca

Činnosť výchovnej poradkyne, termíny testovaní ( piatacké, deviatacké), termíny prijímacích pohovorov na stredné školy, zoznamy rôznych stredných škôl, nájdete na tomto odkaze: sem klikni

Informácia k dotácii na stravovanie

Viac sa dozviete tu: sem klikni

Čestné vyhlásenie: sem klikni