Dodatok k pokynom k dištančnému vzdelávaniu žiakov 2. stupňa