Priebežné a celkové hodnotenie žiakov ZŠ, Pionierska 33, Čaňa počas prerušeného vyučovania