Postup na celoslovenské kolo výtvarnej súťaže o 112