OZNAM – Aktualizácia oznamu pre rodičov k otvoreniu školy