Oznam o organizácii vyučovania od 22.6.2021 do 25.6.2021