OZNAM ohľadom obnovenia prezenčného vyučovania pre 1. – 4. ročník – aktualizované