Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k vyučovaniu na 2. stupni v termíne 19.04. – 23.04.2021 – aktualizované