Organizácia posledných troch dní v šk. roku 2020/2021