Návšteva Strednej odbornej školy železničnej a ŽSR