Výsledky žiakov ZŠ Čaňa klavírnej triedy v školských súťažiach v školskom roku 2015/2016: