Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 21.9.2020