Dodatok č.1 k informáciám o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu