Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomický a hospodársky úsek

Dorová Viera – ekonómka     
Kandová Zuzana – administratívna pracovníčka

certifikát – Register solventných firiem – Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

Semanová Alena – vedúca školskej jedálne
Krupášová Alena – hlavná kuchárka
Šavelová Alžbeta – kuchárka
Jaczková Daniela – pomocná kuchárka
Dudriková Gabriela – pomocná kuchárka
Hudová Monika – pomocná sila
Bittóová Lucia – pomocná sila
Lukáčová Iveta – pomocná sila
Kállaiová Martina – pomocná sila

ŠKOLNÍCI:

Kuzma Milan – školník
Tomčo Milan – školník

UPRATOVAČKY:

Bittová Marta – upratovačka
Cirnerová Margita – upratovačka
Pancuráková Valéria – upratovačka
Plešová Daniela – upratovačka
Miľová Monika – upratovačka
Moróová Mária – upratovačka
Palóciová Jana – upratovačka
Szilágyiová Mária – upratovačka
Töröková Vlasta – upratovačka