Dokumenty

Školský rok 2022/2023

Školský vzdelávací program: sem klikni

Školský rok 2021/2022

Učebné osnovy ISCED I pre IV. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED I pre III. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED I pre II. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED I pre I. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED I pre nultý ročník: sem klikni

Vyhlásenie o bezpríznakovosti(doc): sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre IX. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre VIII. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre VII. ročník ZŠ bez NEJ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre VII. ročník ZŠ s NEJ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre VI. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre V. ročník ZŠ: sem klikni

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (5. – 9. ročník ZŠ) ISCED II: sem klikni

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED I – variant A: sem klikni

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník ZŠ) ISCED I: sem klikni

Školský rok 2020/2021

Hodnotenie žiakov: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre IX. ročník ZŠ s NEJ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre IX. ročník ZŠ bez NEJ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre VIII. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre VII. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre VI. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED II pre V. ročník ZŠ: sem klikni

Učebné osnovy ISCED I variant A –špeciálna trieda: sem klikni

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník ZŠ) ISCED I: sem klikni

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (5. – 9. ročník ZŠ) ISCED II: sem klikni

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED I – variant A: sem klikni

Školský rok 2019/2020

Hodnotenie žiakov: sem klikni

ISCED II je inovovaný školský vzdelávací program, platný od 1.9.2019: TU

Plán práce školy  na školský rok 2019/2020: TU

Učebné osnovy ISCED II pre IX. ročník ZŠ s NEJ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre IX. ročník ZŠ bez NEJ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre VIII. ročník ZŠ s NEJ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre VIII. ročník ZŠ bez NEJ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre VII. ročník ZŠ bez NEJ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre VI. ročník ZŠ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre V. ročník ZŠ: TU

Školský rok 2018/2019

Učebné osnovy ISCED II pre VII. ročník ZŠ s NEJ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre VII. ročník ZŠ bez NEJ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre VI. ročník ZŠ: TU

Učebné osnovy ISCED II pre V. ročník ZŠ: TU

Učebné osnovy ISCED I pre IV. ročník ZŠ: TU

Učebné osnovy ISCED I pre III. ročník ZŠ: TU

Učebné osnovy ISCED I pre II. ročník ZŠ: TU

Učebné osnovy ISCED I pre I. ročník ZŠ: TU

Učebné osnovy pre nultý ročník: TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník ZŠ) ISCED I: TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (5. – 9. ročník ZŠ) ISCED II: TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED I – variant A: TU

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV : TU

Školský rok 2017/2018

Učebné osnovy ISCED I: TU

Učebné osnovy ISCED II: TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník ZŠ) ISCED I: TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED I – variant A: TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (5. – 9. ročník ZŠ) ISCED II: TU

Školský rok 2016/2017

Učebné osnovy ISCED I pre II. ročník ZŠTU

Učebné osnovy ISCED I pre I. ročník ZŠ: TU

Plán práce školy: TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník ZŠ): TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (5. – 9. ročník ZŠ): TU

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia: TU

učebné osnovy ISCED II pre 5. ročník: TU

učebné osnovy ISCED II pre 6. ročník: TU

Učebné osnovy ISCED I variant A –špeciálna trieda: TU

Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 7. marca 2016 medzi zmluvnými stranami  Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole ČaňaZákladnou školou, Pionierska 33, Čaňa : TU

Školský rok 2014/2015

Plán práce školy : TU
Školský vzdelávací program: TU
Plán vnútroškolskej kontroly: TU
Plán práce koordinátora sociálno-patologických javov: TU
Plán výchovného poradenstva: TU
Plán práce Školského parlamentu: TU
Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy: TU
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – koncepcia práceTU
Učebný plán pre 1. – 4. ročník ZŠ: TU
Učebný plán pre 5. – 9. ročník ZŠ: TU
Upravený učebný plán pre matematickú triedu 5. C: TU

Zápisnica z doplňujúcich volieb člena Rady školy sem klikni

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Čaňa za školský rok :

Výkaz ku správe o hospodárení:

Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti sem klikni

Učebný plán pre 1. – 4. ročník ZŠ pre šk. rok 2013/2014, nultý ročník a špeciálna trieda sem klikni

Učebný plán pre 5. – 9. ročník ZŠ pre šk. rok 2013/2014 sem klikni