Tlačivá pre rodičov

  • Žiadosť o preradenie žiaka na inú školu: sem klikni
  • Žiadosť o osobitnú formu plnenia školskej dochádzky – vzdelávanie v zahraničí: sem klikni
  • Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania: sem klikni
  • Žiadosť o individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov: sem klikni
  • Žiadosť o individuálny učebný plán: sem klikni