Výchovný koncert
Horovova Čaňa 2014
Otec, mama, poďte darovať krv
Deň Zeme druhákov