Archív aktivít z: 2007-2008

Prehľad významných aktivít a úspechov žiakov I. stupňa ZŠ

September:

3. 9. Prvý školský deň
tekvicová fantázia – výtvor detí z tekvíc

Október:

Dobšinského Košice – súťaž v prednese pôvodnej slovenskej rozprávky( Martina Szilágyiová IV. A, Radka Škovranová III. A) Pokračuj v čítaní

Hodnotenie matematických súťaží

kolaz1. Matematická olympiáda:

5. ročník – Patrik Peťovský 5. C (4. miesto okr. kolo),Daniel Adamkovič 5. B (4. miesto okr. kolo), Lacková Klaudia 5. B … pod vedením p. uč. Kviatkovskej

6. ročník – Stanislava Jamborová 6. B (3. miesto okr. kolo),Klaudia Lacková 6. B , Bianca Stoľárová 6. A … pod vedením p. uč. Kozmášovej Pokračuj v čítaní

Výsledky športových súťaží

mambi-soccerkidsKolektívne športy

Hádzaná CH: Obvod – 1. miesto, Okres – 2. miesto, vedúci družstva p. uč. Ištvánová

Hádzaná D: Obvod – 1. miesto, Okres – 1. miesto, Kraj – 3. miesto, vedúci družstva p. uč. Ištvánová

Basketbal CH: Obvod – 1. miesto, Okres – 2. miesto, vedúci družstva p. uč. Szilágyi

Basketbal D: Obvod – 1. miesto, Okres – 3. miesto, vedúci družstva p. uč. Szilágyi Pokračuj v čítaní

Škola v prírode

aHPIM0567Žiaci našej školy a to tried 2. C, 3. A, 3. C sa v dňoch 17. – 22. 6. zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lomnici.

1. deň: Po príchode do hotela Sasanka sme sa ubytovali a vybrali na obhliadku Tatranskej Lomnice. Večer sme strávili spoločne v záplave vtipov, scénok a piesní. Pokračuj v čítaní

Zborový spev

zbor9Pod vedením PaedDr. Janky Kallovej vznikol v roku 2004 ako školský spevácky zbor na ZŠ Čaňa. Členmi zboru sú žiaci našej školy, ktorí majú radi spev a tvoria príjemné spoločenstvo. Zbor často vystupuje na prestížnych školských, obecných a okresných podujatiach, ktoré organizuje obec Čaňa, okolité obce ako aj mesto Košice. Pokračuj v čítaní

Young energy

ziaci_7.CPočas mesiacov marec, apríl, máj, žiaci 2.stupňa základných škôl (5. – 9. ročník) a študenti stredných škôl (1. – 3. ročník), sa zapojili do tohto projektu, vypracovali elaborát, prácu, ktorého nosnou témou bola energia. Zapojené kolektívy tried spolu s pedagógom, ktorým na vyžiadanie boli zaslané didaktické materiály, môžu absolvovať exkurziu na závodoch a názorne vidieť teóriu aplikovanú v praxi. Pokračuj v čítaní

Deň narcisov

OLYMPUS DIGITAL CAMERADňa narcisov sa zúčastnilo 27 žiakov 7. až 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Žofii Ivanovej a pána učiteľa Daniela Szilágyiho.

Akcia začala o 8.00. Dobrovoľníci boli rozdelení do 4 skupín po trojiciach. Prvá Pokračuj v čítaní

Krajské kolo v hádzanej žiačok

hadzana_dievcata2Účastníci krajského kola v hádzanej:

Skupina A: 1. ZŠ Čaňa, 2. ZŠ Krosnianská – Košice, 3. ZŠ Sobrance

Skupina B: 1. ZŠ Park Angelinum – Košice 2. ZŠ Bernolákova – Košice, 3. ZŠ Smižany Pokračuj v čítaní

Matematický klokan

logo_KlokanSúťaž pozostáva z jediného testu, ktorý píšu v rovnakom čase viac ako štyri milióny žiakov v takmer 40 krajinách sveta. Nemusíš sa báť, nie je to nič ťažké: v minulom školskom roku si to na Slovensku skúsilo viac ako 90 000 žiakov! A mnohí dopadli naozaj vynikajúco. Keby ti to aj náhodou nevyšlo, nič sa nedeje. Pekný účastnícky diplom dostávajú totiž všetci súťažiaci. A tým najúspešnejším k nemu ešte pridáme aj vecnú cenu. Nie veľmi drahú, ale rozhodne veľmi hodnotnú – svedči totiž o tom, že jej majiteľ je fakt veľmi bystrý! Pokračuj v čítaní

Slávik Slovenska

OLYMPUS DIGITAL CAMERADňa 27. 2. 2008 sa na našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa jej 57 žiakov z ročníkov 1. – 9., súťažilo sa v 3 kategóriach.

Pokračuj v čítaní