Archív aktivít z: 2006-2007

Prehľad významných aktivít a úspešných žiakov ZŠ – 1. stupeň

September:

4. 9. Prvý školský deň
21. 9. Celoškolské združenie rodičov Pokračuj v čítaní

Prehľad významných aktivít a úspešných žiakov ZŠ – 2. stupeň

September:

4. 9. Prvý školský deň
21. 9. Celoškolské združenie rodičov

Október: Pokračuj v čítaní

Na bicykli bezpečne

Dňa 24. 4. 2007 sa konala v areáli našej základnej školy Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2007“

DSCF2130Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je vyhlasovateľom Detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“, ktorá je postupovou súťažou do Európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA. Súťaž má tímový charakter. V rámci Slovenskej republiky sa organizuje celoplošne ako postupová súťaž pre žiakov základných škôl, cez školské, okresné, krajské a národné kolá. Pokračuj v čítaní

Literárno – historický kvíz

DSCF1832 (web)V histórií našej školy sa dňa 12. Apríla 2007 uskutočnil 1. ročník Literárno-historického kvízu o Dejinách a súčasnosti Matice slovenskej.

Dom Matice slovenskej / DMS/ v Košiciach, v spolupráci s MO MS Čaňa usporiadal na našej škole premiérový 1. ročník Matičného dňa v Čani. Pokračuj v čítaní

Majstrovstvá školy v stolnom tenise

DSCF1918Dňa 13. 4. 2007 sa konali v našej telocvični Majstrovstva školy v stolnom tenise. Súťažilo sa vo viacerých kategóriach a to, najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci a dievčatá. Pokračuj v čítaní

Školský Slávik Slovenska

DSCF1756Dňa 11. 4. 2007 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov z ročníkov 1. – 9. Súťažilo sa v troch kategóriach a to 1. – 3. ročník, 4. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Pokračuj v čítaní

Boli sme v Maďarsku

madarsko 017 (web)V sobotu ráno 20. januára 2007 bolo nádherné slnečné počasie. Vzhľadom na január bolo nezvyčajné teplo. Členovia prírodovedného a vlastivedného krúžku sa vybrali smerom k slovensko-maďarskej hranici. Pokračuj v čítaní

Vianočné vystúpenie na Hlavnej ulici v Košiciach

vystupenie_hlavna 012 (web)Na pozvanie Centra voľného času DOMINO žiaci našej školy vystúpili s vianočným programom na Hlavnej ulici v Košiciach. Veľmi radi sme prijali takú formu prezentácie našej školy v Čani. Uponáhľaný predvianočný čas sa žiaci pokúsili spríjemniť folklórnym pásmom, v ktorom zaspievali vianočné koledy, zarecitovali vinše. Boli to žiaci 5. B triedy a ľudového súboru Pantlička. Pokračuj v čítaní

Školský milionár

V histórií našej školy sa dňa 7. decembra 2006 uskutočnil prvý ŠKOLSKÝ MILIONÁR.

aDSCF0645Boli sme presvedčení, že na našej škole je veľa múdrych žiakov so všestrannými záujmami a bohatými vedomosťami. Práve títo žiaci mali jedinečnú šancu verejne ukázať svoju šikovnosť a vedomosti. Nemýlili sme sa, o čom svedčala aj hojná účasť na prvom kole. Pokračuj v čítaní

Mikuláš

DSCF0580Tak ako aj na iných základných školách, aj ku nám 6. decembra zavítal Mikuláš. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov, žiakov 5. B triedy a to priamo na Mikulášske vysielanie Rádia KIDS. Deti mohli Mikulášovi zaspievať, zarecitovať a Mikuláš ich za to odmenil sladkou odmenou. Ale aj tí, ktorí boli menej odvážní, neobišli naprázdno. Pokračuj v čítaní