Archív aktivít z: 2019-2020

Informatika

Zdravím vás žiaci, pripravil som si pre vás zopár testov – kvízov z informatiky.  Môžte si ich skúsiť spraviť všetky. Nevadí, že ste poniektorí len piataci, naučiť sa dá i z testu. Ale na druhej strane, každého niečo iné zaujíma. 🙂 Veľa šťastia!

test č.1 – Pamäťové média, licencia: sem klikni Pokračuj v čítaní

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021): sem klikni

dodatok č.1 – pdf súbor: sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni Pokračuj v čítaní

Zoznam zošitov do školy

Prebehla aktualizácia zoznamov zošitov. Pre 1. stupeň sa aktualizovali zoznamy pre všetky ročníky: sem klikni .

Pre 2. stupeň sa tiež aktualizovali všetky zoznamy: sem klikni .

uč. Falis

OZNAM – Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2020/2021.

Letné prázdniny : 1. júl 2020 – 31. august 2020. Slávnostné otvorenie šk. roku 2020/2021 bude v stredu 2. septembra 2020 o 8:30 hod. v átriu školy.

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa

OZNAM ohľadom preplatkov

Oznam o spôsobe zúčtovania uhradených príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD) a Centra voľného času (CVČ) Pokračuj v čítaní

IT Fitness test 2020

I tento školský rok 2019/2020 mali žiaci druhého stupňa možnosť si otestovať svoje základné IT znalostí a zručností v najväčšom IT teste národa IT FITNESS TEST 2020.

Celý test pozostával z 20 otázok v 5 oblastiach: Pokračuj v čítaní

Pokyny k organizácii vyučovania od 22.6.2020

Dokument nájdete tu: sem klikni

Pokyny k organizácii vyučovania od 15.6.2020

Dokument nájdete tu: sem klikni

Medzinárodný deň detí

Milí naši žiaci1. júna sa v mnohých krajinách sveta už takmer sto rokov slávi Medzinárodný deň detí. Aj u nás v škole sme zvykli tento deň venovať vám – deťom a vyučovanie sme vždy vymenili za zábavné Pokračuj v čítaní

OZNAM – Aktualizácia oznamu pre rodičov k otvoreniu školy

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva informácie o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k prevádzke Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa v termíne 01.06. – 30.06.2020.

Viac sa dozviete(prevádzka školy, zaradenie žiakov, vyučovanie, stravovanie, vyhlásenie zákonného zástupcu a ďalšie veci) po kliknutí na hypertextový odkaz: