Archív aktivít z: 2018-2019

Športové úspechy našich žiakov v šk. roku 2018/2019

Cezpoľný beh žiačok: OK 1. miesto

Florbal žiačky : OK 2. miesto

Florbal žiaci : OK 3. miesto Pokračuj v čítaní

Fotky tried

boli zverejnené fotky tried pre šk. rok 2018/2019, sem klikni

OZNAM – Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2019/2020. Pokračuj v čítaní

Prevencia kriminality maloletých

Za účelom prevencie a predchádzania kriminality u maloletých počas letných prázdnin, školská psychologička pozvala na našu školu nadporučíčku Mgr. Malekovú. Pokračuj v čítaní

Čokoládová tretra 2019

V máji a v júni sme sa zapojili do nových športových podujatí, Čokoládová tretra 2019 a Športový deň Slovenskej sporiteľne. Pokračuj v čítaní

Športový deň Slovenskej sporiteľne

Športový deň v Poprade bola súťaž 8-členných tímov od 1. po 4. ročník v prekážkovej dráhe, ktorú sme si tak dokonale nacvičili, že sme spomedzi 42 škôl Prešovského a Košického kraja nenašli premožiteľa! Pokračuj v čítaní

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 28.6.2019 o 8:30 hod. v átriu školy. Následne sa žiaci presunú do tried, kde od svojich triednych učiteľov si prevezmú vysvedčenie.

V piatok 28.6.2019 nebudú v prevádzke Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.!

Hlasujte v ankete

Naša škola v spolupráci so žiakmi školského parlamentu vyhlasuje 

VÝBER NA NÁZOV

Školského časopisu

Hlasujte za názov školského časopisu

  • Po zvonení (43%, 23 Votes)
  • Školoviny (38%, 20 Votes)
  • Šikuláčik (13%, 7 Votes)
  • IQ škola (6%, 3 Votes)

Total Voters: 53

Loading ... Loading ...

Školský výlet žiakov siedmeho ročníka

Dňa 13. 6 – 15. 6. 2019 sa žiaci 7. ročníka (7. A a 7. B ) so svojimi triednymi  učiteľkami zúčastnili školského výletu do Košických Hámrov. Pokračuj v čítaní

IT FITNESS TEST 2019

V júni mali žiaci druhého stupňa možnosť si otestovať na hodinách informatiky svoje základné IT znalostí a zručností v najväčšom IT teste národa IT FITNESS TEST 2019. Pokračuj v čítaní