Archív aktivít z: 2017-2018

Zoznam zošitov pre I. stupeň

Nájdete TU

Ocenenia žiakov pre šk. rok 2017/2018

Pochvaly riaditeľkou školy:

Žofia Šimková – 1.C, Vladimír Vizner – 3.C, Matej Haluška – 6.B, Samuel Baláž – 8.C, Timea Mésarošová – 9.A, Ema Juhászová – 9.B, Martina Maliková – 9.B, Natália Tomková – 9.A Pokračuj v čítaní

Slávnostný záver šk. roka 2017/2018

Klavírna trieda ZUŠ Valaliky na elokovanom pracovisku v ZŠ Čaňa šk. rok 2017/2018

Klavírna trieda p. uč. Soni Zavadskej, DiS. art., v Čani funguje 37 rokov. Okrem hry na klavíri vyučujúca spestruje hodiny hrou na keyboarde, organe, alebo štvorručnou a komornou hrou. Pokračuj v čítaní

OZNAM: Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2018/2019.

Letné prázdniny : 2. júl 2018 – 31. august 2018.

Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok).

ŠKOLSKÝ VÝLET – STARÁ ĽUBOVŇA

Dňa 5.6.2018 žiaci 5. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi prežili príjemný deň na Staroľubovnianskom hrade. Okrem expozícií dejín hradu, dobového bývania a života posledných majiteľov – poľskej rodiny Zamoskyovcov si žiaci Pokračuj v čítaní

Zber papiera

Naša škola nazbierala spolu 4367,5 kg papiera. Najviac nazbierali títo jednotlivci: Pokračuj v čítaní

Europaws definite Bill of Animal Rights

 🐾 Naši žiaci spolu so zahraničnými študentmi zo Španielska, Talianska a Turecka vypracovali návrh práv na ochranu zvierat 🐾

Fotogaléria: Pokračuj v čítaní

Návšteva Steelparku

Dňa 31.mája 2018 sa žiaci navštevujúci fyzikálny krúžok Hokus – pokus zúčastnili edukačného programu v Steelparku v Košiciach. Žiaci sa zoznámili s programom a stavebnicou Arduino. Pokračuj v čítaní

Nadácia TESCO: „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Naša škola získala finančný príspevok z grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, na projekt zameraný na zlepšenie prostredia v našom okolí. Pokračuj v čítaní