Spomienky na leto

Leto je za nami a škola nás opäť zavolala.  Mnohí ešte  majú v pamäti príjemné spomienky na prázdniny, preto v rámci opakovania  slovnej zásoby  na hodinách anglického jazyka  siedmaci napísali báseň o letných prázdninách. Pre väčšinu to bola úplne nová skúsenosť, mnohí si s ňou poradili  veľmi dobre.  

Veď posúďte sami !

p. uč. Jacková

Comments are closed.