Správna voľba povolania

Dňa 26. novembra sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili vzdelávacej prezentácie stredných škôl „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, organizovanú Košickým samosprávnym krajom v spolupráci s mestom Košice. Výstava sa konala v SOŠ Ostrovského 1, Košice.

Žiaci mali možnosť zistiť si základné informácie o prijímacích skúškach, štúdiu na jednotlivých stredných školách v našom okrese. Učitelia a žiaci daných stredných škôl predstavili deviatakom život svojej školy z pohľadu učiteľa aj študenta. Mnohé školy s učebnými odbormi predviedli svoju prácu – kaderníčky, kozmetičky, vizážistky, stavba robotov, pekári, cukrári, …. Na výstave sa prezentovali aj jednotlivé gymnázia nášho okresu, niektoré prezentovali aj svoje bilingválne odbory. 

Výstava bola tento školský rok oživená dvoma súťažami. Žiaci pri vstupe dostali lístok, na ktorom boli otázky o vystavovaných stredných školách. Žiaci sa interaktívne zapojili do súťaží, obehli si stánky so školami a po vyplnení lístka ho vhodili do súťažnej urny. Snáď sa na nich usmeje šťastie v podobe drobnej výhry. Druhá súťaž bola zameraná na tvorbu selfie pri stánku tej strednej školy, ktorá žiaka najviac zaujala.

Výstava bola veľmi podnetná, pomôže mnohým našim žiakom rozhodnúť sa pri voľbe strednej školy a budúceho povolania.

 Spracovala: RNDr. Szelesová – výchovná poradkyňa

Comments are closed.