Environmentálna súťaž 2018/19 – Je lepšie zapáliť sviečku ako preklínať tmu

V školskom prostredí strávime každý pracovný deň pomerne veľa času. Možno neuveríte, no za jeden školský rok je to okolo 1 200 hodín! Nie je nám preto jedno, ako naše triedy, chodby a ostatné školské priestory vyzerajú. Rozhodli sme sa zmeniť to, čo môžeme – a to vlastnými silami a vlastnými nápadmi.

5. jún je Svetový deň životného prostredia. Pri tejto príležitosti sme vyhodnotili celoročnú súťaž o najlepšiu envirotriedu, do ktorej sa tentokrát zapojili všetci žiaci školy a takisto zamestnanci. Denne do budovy vojde cca 600 osôb, ktoré zanechajú istý odpad. Rozhodli sme sa, že zminimalizujeme množstvo odpadu, ktoré putuje do spaľovne v Kokšov Bakši, neďaleko ktorej všetci žijeme. Na Slovensku dnes máme iba 2 spaľovne odpadu…

Žiaci i dospelí sa naučili separovať komodity, ktoré budú druhotnou surovinou na výrobu nového papiera, nových plastových lavičiek, plotových dosiek či iných výrobkov z odpadu.  Koordinátorky – učiteľky Mgr. Agnesa Jesenská a Ing. Jana Bubniaková spolu s vybranými žiačkami dvakrát do mesiaca hodnotili tiež poriadok v triedach po vyučovaní, zhasnuté svetlá a utesnený vodovodný kohútik, zeleň v triedach, výzdobu tried a celkovú estetizáciu školského prostredia.

Víťazi získali finančnú odmenu (minúť na bezobalové veci) a 1 bezstresový deň, ktorý môžu so svojou triednou učiteľkou stráviť podľa vlastného uváženia.

Spracovala: Mgr. A. Jesenská, koordinátorka ENV pre ISCED 2, 6.6.2019

„Keď mnoho mladých ľudí na mnohých malých miestach urobí mnoho malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta“.

Africké príslovie

Mgr. Agnesa Jesenská

Fotogaléria:

Comments are closed.