Súťaž o najkrajší adventný veniec

Nastalo nám krásne adventné obdobie. Obdobie prípravy na Vianoce.  Čas zamyslieť sa nad sebou a zmeniť sa vo svojom správaní. Byť lepším, láskavejším, ohľaduplnejším. Mať menej slov a viac skutkov, tých dobrých.

Už tradične sme mali súťaž o najkrajší adventný veniec v týždni od 3.12. do 7.12.2018.  Z ročníkov  najaktívnejší boli prváci.  Veľká vďaka patrí rodičom za ich pomoc. Venčeky boli prekrásne, urobené z rôznych netradičných materiálov .  Vybrať ten najkrajší nebolo ľahké. Všetky boli nádherné.   Najväčší úspech mali perníkové venčeky, malé umelecké diela,  ktoré svojou výzdobou boli veľkým spestrením a potešením pred Vianocami.

Žiaci svojimi hlasmi rozhodli takto:

1.stupeň

  1. miesto  veniec č.  18  Lakatoš Ján  1.A                                      99 b
  2. miesto  veniec  č. 13  Kiss Tomáš 2.C                                        73 b
  3. miesto  veniec  č. 2    Lacko Juraj 3.B                                       43 b
  4. miesto   veniec č. 7    Gedeon Alexandra 4.B                           43 b

2.stupeň

  1. miesto  veniec č.   15 Jandová Monika  6.A                              102 b
  2. miesto  veniec  č.  22. Lacko Jakub  6.A                                      83 b
  3. miesto  veniec  č.  19  Vranayová Alžbeta 6.C                             30 b

Víťazom blahoželáme a prajeme požehnaný advent Fabriciová F., Fabriciová A.

Comments are closed.