Obrázok

Termín zálohy za lyžiarsky a snoubordingový výcvik

Zber papiera – vyhodnotenie

V dňoch 18.9.2019 – 24.10.2019 sa uskutočnil na našej škole zber papiera. Do zberu sa zapojilo 35 žiakov17 tried. Nazbierali spolu 3532,2 kg. Najviac nazbierali títo žiaci: Pokračuj v čítaní

OZNAM – riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 20. decembra 2019 (piatok).

V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.  Vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať po vianočných prázdninách – v stredu 8.januára 2020

Správna voľba povolania

Dňa 26. novembra sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili vzdelávacej prezentácie stredných škôl „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, organizovanú Košickým samosprávnym krajom Pokračuj v čítaní

Návšteva firmy SWEP Slovakia s.r.o.

Dňa 25. novembra vybraní chlapci z deviateho ročníka navštívili firmu SWEP Slovakia s.r.o. v Kechneci. Spoločnosť SWEP (Swedish product) je popredným svetovým dodávateľom spájkovaných Pokračuj v čítaní

“30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“

Dňa 19. 11. 2019 si 18 žiakov 8. a 9. ročníka overilo svoje poznatky vo vedomostnej súťaži “30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“. Na základe dobových dokumentov a dokumentárneho filmu porovnali spôsob života v socializme a  Pokračuj v čítaní

OK v bedmintone

Dňa 26.11.2019 sa v Rozhanovciach uskutočnilo OK v bedmintone. Tak ako je zvykom, mali sme zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriach. Čaňa, Kysak a Rozhanovce to sú tri školy, ktorých žiaci hrajú vo všetkých kategóriach. I keď my by sme kľudne mohli postaviť i prvákov.   Pokračuj v čítaní

pomôcka

INF – Imagine: sem klikni

ANJ: http://www.puzzle-online.cz/londyn/150

Sférické kino

Dňa 20.11.2019 mali možnosť žiaci 1. – 2. ročníka navštíviť sférické kino s témou Podmorský svet a kolobeh vody, ktoré bolo postavené v malej telocvični a tak sa mohli „ponoriť“ pod hladinu mora, zoznámiť sa s jeho obyvateľmi. Bolo im ukázané, ako funguje kolobeh vody. Pokračuj v čítaní

Informatická súťaž iBobor 2019

Ako aj po iné roky aj tohto roku sa konal na našej škole i Bobor.  Informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie informačno –  komunikačných technológií, Pokračuj v čítaní