Obrázok

Talentové skúšky ZUŠ

OZNAM

Vážení rodičia, od 3.5.2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemajú povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Pri prvom nástupe (pondelok 3.5.2021) a vždy pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie  (Príloha č. 8).

Príloha č.8: sem klikni

Obrázok

Pravidlá pre školy od 3.5.2021

IQ olympiáda 2021

V dňoch od 12. 4. do 18.4. 2021 sa žiaci našej školy opäť zapojili do školského kola riešenia IQ olympiády. To prebehlo formou online testu, ktoré žiaci absolvovali doma. Stačilo sa len zaregistrovať(bolo to zdarma, ale od rodiča (zákonného zástupcu) sa vyžadovalo  Pokračuj v čítaní

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 15.4.2021 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín v 1.kategorii. Pokračuj v čítaní

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k vyučovaniu na 2. stupni v termíne 26.04. – 30.04.2021

Prezenčné vyučovanie  – pre žiakov 5. a 9. ročníka podľa upraveného rozvrhu hodín – príloha

Podmienky nástupu žiakov –

Pokračuj v čítaní

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k vyučovaniu na 2. stupni v termíne 19.04. – 23.04.2021 – aktualizované

Dištančné vyučovanie – pre žiakov 5. – 7. ročníka pokračuje online (pôvodný rozvrh hodín), ale so zmenou času (začiatok hodín, tak ako v škole).

  1. vyučovacia hodina od 7.55 hod.
  2. vyučovacia hodina od 8.50 hod.
  3. vyučovacia hodina od 9.50 hod.
  4. vyučovacia hodina od 10.45 hod.
  5. vyučovacia hodina od 11.40 hod.

Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom obnovenia školského vyučovania v 8. a v 9. ročníku ZŠ

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

Vám oznamujeme, že od 19.4.2021 bude obnovené školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku základnej školy. O podmienkach a ďalších podrobnostiach obnovenia prezenčného vyučovania Vás budeme informovať. Pokračuj v čítaní

Veľkonočná informatická súťaž v programovaní + hlasovanie

Počas dišt. vzdelávania sa žiaci oboznámili v prostredí MakeCodu  s nástrojmi, pomocou ktorých si vedia spraviť svoju menovkustlačením tlačidiel sa zobrazí daná informácia, využili akcelerometerpo naklonení micro:bitu Pokračuj v čítaní

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny sú od štvrtka 1. apríla 2021 do utorka 6. apríla 2021 – v tomto období nebudú žiakom našej školy zadávané pokyny na vypracovanie domácej  úlohy, rušia sa aj online hodiny.

Od stredy 07.04.2021 budú žiaci 1. – 4. ročníka Pokračuj v čítaní