OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 9.októbra 2017 (pondelok)V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.

Vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať v utorok – 10. októbra 2017.

Comments are closed.