OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa týmto oznamuje, že sa dňa 4.10.2017 (streda) od 7.55 hod do 12.00 hod. uskutočnia didaktické hry pre ročníky 1.-4. a účelové cvičenie pre ročníky 5.-9. V uvedený deň z prevádzkových dôvodov nebude v prevádzke Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.

Comments are closed.