ENV súťaže – vyhodnotenie

imageAž keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba chytená, až potom si uvedomíme, že z peňazí sa nenajeme.

Náčelník Seattle

V školskom roku 2016/17 v mesiacoch január až máj sme zorganizovali na škole dve súťaže s environmentálnym zameraním. Prvá bola vedomostná, teoretická a druhá tvorivá.

davKvalita nášho spoločného životného prostredia nie je najlepšia. Máme síce lepšiu životnú úroveň, bohatšiu stravu, viac pohodlia, komfortu, ba až luxusu, lepšie zdravotníctvo, než mali naši rodičia či prarodičia. No sme zdravší – dožívame sa viac? Ani nie. Naopak, počet dlhovekých ľudí v našich končinách klesá.

Stačí počúvať obecný rozhlas, keď sa hlási vek zomrelých… davTakže niečo nesedí, niečo nie je v poriadku. Aj preto máme nový vyučovací predmet environmentálna výchova. A aj preto som dostala nápad zorganizovať tieto súťaže a takto zábavnou formou poukázať na nutnosť výchovy detí a mládeže k zodpovednému postoju a ochrane životného prostredia.

sdrSpomenutých aktivít sa zúčastnilo cca 200 žiakov 5. až 7. ročníka. Trochu menej to bolo na prvom stupni, ktorému sa venovala p. uč. Bubniaková. So šiestakmi mi pomáhal p. uč. Falis, za čo mu týmto ďakujem. Je škoda, že sa k nám nepridali aj iní kolegovia, keďže environmentálna problematika je povinná prierezová téma všetkých vyučovacích predmetov a teda sa týka každého pedagóga. Možno o rok to bude lepšie a zapoja sa naozaj všetci.

Všetci zúčastnení žiaci dostali jednotku do žiackej knižky buď z ENV alebo BIO.

davMy, dospelí, ale aj vybraní žiaci sme vyhodnotili 20 najlepších (viď tabuľka v prílohe). Akú odmenu dostali víťazi? Jeden deň riaditeľského voľna spojený s možnosťou návštevy Aquacity v Poprade. Kto by to nechcel?! Spolu s deťmi sme tam v pondelok 19.6. strávili nádherný vysmiaty deň. A vraj chcú takú súťaž aj o rok. No dá sa im to odmietnuť? 🙂

Výsledky ENV súťaží v školskom roku 2016/17: TU

Spracovala: Mgr. A. Jesenská a Ing. J. Falis

Fotogaléria:

Odmeneni

 

Comments are closed.