EnglishStar 2017

web-IMG_20170627_103207S menším oneskorením sú tu aj výsledky súťaže EnglishStar 2017. Žiaci ukázali, že sú jazykovo nadaní, získali okrem iného aj diplomy so zlatou medailou. Tento rok sa tejto súťaže zúčastnilo 18 žiakov 4. – 7. ročníka. Žiaci, ktorí získali viac ako 80 % dostali diplom so zlatou medailou a takýchto žiakov sme mali 15. Najšikovnejšími žiakmi v jednotlivých ročníkoch boli:

  • Marek Sepeši (4.B),
  • Yu Dong Sun (5.C),
  • Oliver Rohun (6.A), Soňa Palenčárová (6.A)
  • Dávid Gala (7.A).

Vo všetkých kategóriách bolo viacero súťažiacich, ktorí dosiahli 100%. V každej kategórii boli vyžrebovaní 7 žiaci, odmenení vecnými cenami. Žiaci našej školy vecné ceny ako smartfón, či prenosný reproduktor nezískali. Celkové výsledky tejto medzinárodnej súťaže nájdete na www.englishstar.sk.

Súťažiacim srdečne blahoželáme!

Zapísala: PaedDr. K. Kozmová

spolocna-IMG_20170627_103207

 

Comments are closed.