Biblický kvíz

web-Fotografia-0396

Dňa 29.5.2017 sa konal biblický kvíz pre žiakov 5. – 9. roč.. Žiaci si preverili svoje vedomosti pri riešení úloh so Svätým písmom. Žiaci riešili úlohy, určovali biblické udalosti z obrázku. Kvíz a pracovné listy boli vytvorené v rámci projektu „Moderná škola v 21. storočí“.

Výsledky kvízu:

  1. miesto: družstvo č.1: M.Magyar 6.C, S. Šimko 6.A, Z. Hegykoziová 5.B
  2. miesto: družstvo č. 2: J.Melkusová 6.A, E.Sijka 5.B, J. Tudičová 9.B
  3. miesto: družstvo č.4: K.Pašková 6.A, T. Bakóš 8.B, M. Papcun 5.B

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme.

Biblický kvíz pripravili a zrealizovali: Mgr. A.Fabriciová, Mgr. F.Fabriciová,  Mgr. O. Janošíková

Comments are closed.