ENGLISH STAR – súťažíme o SMARTPHONE

IMG_20170519_080258V posledných rokoch sa aj naša škola pravidelne zapája do medzinárodnej jazykovej súťaže English Star. ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Tento rok sa tejto súťaže zúčastnilo 18 žiakov 4.- 8. ročníka. Testovanie prebehlo 19.mája 2017 počas jednej vyučovacej hodiny formou písomných testov. Žiaci druhého stupňa mali okrem modrého pera povolené používať aj prekladové slovníky. Výsledky súťaže obdrží naša škola najneskôr 19.júna. Teraz už musíme iba počkať koľko žiakov získa diplom so zlatou medailou príp. iné hodnotné ceny.

Vypracovala: PaedDr. Kozmová K.

 

Comments are closed.