Školský milionár

V histórií našej školy sa dňa 7. decembra 2006 uskutočnil prvý ŠKOLSKÝ MILIONÁR.

aDSCF0645Boli sme presvedčení, že na našej škole je veľa múdrych žiakov so všestrannými záujmami a bohatými vedomosťami. Práve títo žiaci mali jedinečnú šancu verejne ukázať svoju šikovnosť a vedomosti. Nemýlili sme sa, o čom svedčala aj hojná účasť na prvom kole. Prvého kola sa zúčastnili traja, v ojedinelom prípade až piati zástupcovia tried 2. stupňa našej školy, ktorých si veberali spolužiaci v triede. Títo žiaci museli absolvovať IQ TEST, ktorý viac – menej pozostával z úloh na logické myslenie.

Na základe výsledkov IQ testu z prvého kola sa do školského kola MILIONÁRA prebojovali títo dvanásti jednotlivci:

1. Radka Gorejova 7. D
2. Danka Demčišáková 8. B – víťazka v našom školskom milionárovi
3. Šimon Kéder 6. C
4. Frederika Juhaszová 9. C
5. Veronika Verešová 8. B
6. Michaela Fedorová 9. A
7. Štefan Kmec 7. A
8. Stanislav Žoldák 6. A
9. Tomáš Hegeduš 7. B
10. Stanislav Varga 6. D
11. Stanislava Jamborová 5. B
12. Barbora Švecová 5. A

plus traja náhradníci:

13. Matúš Slota 8. A
14. Natália Pavliková 6. C
15. Denis Majorský 8. C

Nehralo sa o lilióny, dokonca ani tisíce, ale o zaujímavé a atraktívne ceny. Ak súťažiaci uhádol 10. otázku, získal osobný mp3 prehrávač. Každý súťažiaci mal k dispozícií dvoch žolíkov. Ako prvá najrýchlejšia si do horúceho kresla sadla Frederika Juhasová……….neskôr bude pridané viac….

Ani publikum, ktoré bolo disciplinované neodišlo naprázdno. Aj pre nich sme mali pripravené mikulášske prekvapkanie 🙂

Myslíme, že táto súťaž mala dobrú odozvu, o čom svedčia aj názory žiakov na diskusnom fóre našej webovej stránke. Ďakujeme všetkým súťažiacim, učiteľom, ktorí nám spríjemnili mikulášske popoludnie. Ďakujeme aj pani uč. Kallovej, ktorá celú súťaž pripravila a úspešne sa zhostila moderátorského postu a obsadila úlohu Martina Nikodíma.

Comments are closed.