Literárno – historický kvíz

DSCF1832 (web)V histórií našej školy sa dňa 12. Apríla 2007 uskutočnil 1. ročník Literárno-historického kvízu o Dejinách a súčasnosti Matice slovenskej.

Dom Matice slovenskej / DMS/ v Košiciach, v spolupráci s MO MS Čaňa usporiadal na našej škole premiérový 1. ročník Matičného dňa v Čani. Spolu s košickým riaditeľom DMS Františkom Mrvom navštívil školu aj kráľ z Madagaskaru Prof. Jozef Adamovič so svojimi študentmi herectva. Hostí na pôde našej školy privítal samotný riaditeľ ZŠ Mgr. Ladislav Ondruška, s celým vedením školy, ale aj s predsedom MO MS v Čani Imrichom Jesenským.

Po divadelných ukážkach budúcich nádejných slovenských hercov v podaní Andrei Sedlákovej a Tomáša Ferka sa začal samotný kvíz o histórii najstaršej národnej, vedeckej a kultúrnej ustanovizni na Slovensku – Matice slovenskej /MS/. Kvíz sa začal piesňou „Aká si mi krásna“ od Štefana Krčméryho, potom nasledovala matičná hymna „Kto za pravdu horí“. Potom už nasledoval samotný kvíz. A kto súťažil?

A kto pripravil tento kvíz? Poďakovať môžme učiteľom Slovenského jazyka a literatúry – PhDr. Mária Ráškyová a PeadDr. Dušan Brenišin, učiteľom Informatiky – Ing. Iveta Petrušová a Ing. Ján Falis. Predsedom poroty bol PeadDr. Dušan Brenišin, ktorý rozšíril kvíz o dva okruhy otázok a to o tému „Spisovatelia a MS“ a tému „Veľká Morava a písomníctvo.“ Celý Literárno-historický kvíz bol zabezpečený video projekciou vrátane ukážok o histórii MS o o histórii MS, Slovenska a živote Slovákov od obdobia Veľkej Moravy. V prestávkach medzi súťažnými kolami vystúpili s literárnymi ukážkami žiaci školy Evka Horovčáková a Lukáš Minarčík.

Knižné publikácie a farebné diplomy poskytol do súťaže košický DMS. Ceny odovzdali riaditeľ košického DMS a riaditeľ ZŠ Čaňa. Veríme, že sa táto akcia páčila každému účastníkovi tohto Literárno-historického kvízu, aj všetkým žiakom ôsmeho ročníka, ktorí sa ho zúčastnili ako diváci. Tešíme sa na druhý ročník a veríme, že to bude ešte o sto percent lepšie!

PhDr. Mária Ráškyová, PeadDr. Dušan Brenišin, Ing. Iveta Petrušová a Ing. Ján Falis

Víťazi 1. historicko-literárneho kvízu žiaci VIII. B triedy: Veronika Verešová, Daniel Veréb, Daniela Demčišáková. GRATULUJEME!!!

Comments are closed.