Rádio KIDS

aradio_kids-008Na našej škole sa v októbri 2005 zriadilo školské rádio KIDS. Žiaci si tak môžu hudobne, súťažne a zábavne spríjemniť čas cez veľkú prestávku. Vysielanie rádia KIDS je vždy v utorok a v piatok počas veľkej prestávky. Rádio KIDS moderujú dvojice žiakov 8. a 9. ročníka a to Viky a Katka, Juro a Taňa, Diana a Frederika a Gabika.  O hudbu sa vždy postará dj. Freďa a dj. Juro.

Školské rádio KIDS manažérsky zastrešuje p. uč. Jana Kallová.

V živom vysielaní rádia si žiaci môžu vypočuť najnovšie správy zo školy, aktivity školy, organizované súťaže, odkazy, blahoželania, klebety zo šoubiznisu, najnovšie a najlepšie hudobné novinky.  Nechýba ani rubrika „ info servis“, kde sa žiaci dozvedia to, ktorý učiteľ daný deň chýba a kde sa bude písať písomka a rôzne zaujímavé „ pikošky “ zo školy.

Organizované akcie rádia KIDS.

1. 16. 11. 05 sme pripravili KIDS PÁRTY, na ktorej sa zúčastnilo asi 350 žiakov našej školy. Peňažný výťažok z párty bol venovaný na adopciu zvieratiek v ZOO KOŠICE.

2. Tím rádia KIDS v spolupráci s obecným úradom zorganizovalo veľkú vianočnú súťaž o najkrajšie vianočné vinše pre našich žiakov, učiteľov a pre obyvateľov obce Čaňa. Súťaž trvá od 8. decembra do 19. decembra 2005. Najkrajšie a najoriginalnejšie vinše budú odmenené super cenami. Ďalšie vinše budú zaradené do žrebovania o ďalších štrnásť super cien. Žrebovanie sa uskutoční v živom vysielaní rádia KIDS 21. decembra 2005

Comments are closed.