10. výročie školy

vyr01_029. novembra 2003 oslávila naša škola 10. výročie otvorenia novej budovy školy.

Ako sa každému oslávencovi patrí popriať všetko najlepšie, aj naši učitelia pripravili so žiakmi pri tejto príležitosti pekný kultúrny program. Ako hostia boli pozvaní terajší aj bývalí učitelia, predstavitelia obce a pozvanie prijal i Peter Stašák, ktorý nám svojím spevom spríjemnil slávnostné chvíle.

V roku 1990 sa začala stavať nová budova školy. Po vyriešení všetkých problémov bola v roku 1993 dokončená a 29. novembra 1993 sa v novej budove začalo vyučovanie v triedach. Dostavby a úpravy pokračovali. V roku 1994 bola dokončená školská jedáleň. 5. októbra 1995 boli sprevádzkované telocvične. 29. októbra 1999 bol odovzdaný športový areál, ktorý pozostáva z futbalového ihriska lemovaného atletickou dráhou s doskočiskom, volejbalového, hádzanárskeho a basketbalového ihriska a dvoch tenisových kurtov.

2. februára 2001 bol uvedený do prevádzky krytý bazén, ktorý slúži aj pre žiakov z okolitých škôl.

Comments are closed.