Športové súťaže 2004/2005

Šach – Maroš Ivan 1. miesto na OK, postup na KK
Plávanie – 5 žiakov( Mitro, T. Bitóova, Fekete, J. Hajník, Demčišáková) 1. miesto na OK, postup na KK – 4. miesto
Hádzaná dievčatá – 12 žiačok 1. miesto na OK, postup na KK
Gymnastika 1. miesto na OK, postup na KK – 6. miesto
Hádzaná chlapci 2. miesto na OK
Malý futbal chlapci/3. – 4. roč./ 1. miesto na OK, postup na KK – 2. miesto
Malý futbal chlapci/5. – 6. roč./ 1. miesto na OK, postup na KK – 5. miesto
Malý futbal chlapci/7. – 9. roč./ 4. miesto na OK
Malý futbal dievčatá 2. miesto na OK
Florbal chlapci 1. miesto na OK, postup na KK – 4. miesto 6. miesto na Slovensku
Florbal dievčatá 1. miesto na OK, postup na KK – 1. miesto, 4. miesto na Slovensku
Atletika dievčatá 1. miesto na OK, postup na KK – 2. miesto 10. miesto na Slovensku
Atletika chlapci /7. – 9. roč./ 1. miesto na OK, postup na KK – 2. miesto 9. miesto na Slovensku

Comments are closed.