MLÁDEŽ SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA – BESEDA

OPrvá pomoc je bezprostredná, zväčša laická pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahradzuje lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Niekedy aj zdravotnícky pracovník v teréne poskytuje prvú pomoc na laickej úrovni ak nemá pri sebe žiadne vybavenie, alebo najviac ak autolekárničku.

Povinnosť poskytnúť základnú prvú pomoc má každý, podľa svojich možností a schopností. Ako správne poskytnúť prvú pomoc si vyskúšali v praxi aj naši štvrtáci.

Fotogaléria:

Comments are closed.