Matematické súťaže 2002/2003

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Okresné kolo 5. a 7. ročník – úspešný riešiteľ od 9 – 18 bodov, pripravovala p. uč. Kviatkovská

1. miesto Roman Maťáš 5. C 18 bodov
2. miesto Dominika Moravičová 5. C 17 bodov
6. miesto Juraj Hajník 5. C 11 bodov
2. miesto Ján Timuľák 7. C 16 bodov
7. miesto Monika Sabolová 7. C 9 bodov
8. miesto Matúš Bubniak 7. B 8 bodov

Okresné kolo 8. ročník – úspešný riešiteľ od 9 – 18 bodov, pripravovala p. uč. Kozmášová

4. miesto Martin Palčik 8. A 8 bodov

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Úspešným riešiteľom sa stal žiak s minimálnym počtom 10 bodov.

3. ročník 7. miesto Patrik Čigáš 8 bodov
4. ročník 10. miesto Veronika Verešová 4 body
5. ročník 8. miesto Roman Maťáš 7 bodov
6. ročník 7. miesto Katarína Kandová 7 bodov
7. ročník 1. miesto Ján Timuľák 11+6 bodov

MATEMATICKÝ KLOKAN

Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý dosiahol 5 klokaníkov

Zoznam úspešných riešiteľov

Fekete Jakub 4. A
Slota Matúš 4. A
Máťaš Roman 5. C
Tomčo Michal 5. C
Hajník Juraj 5. C
Timuľák Ján 7. C
Bartko Michal 7. A
Bobaľ Dušan 8. A
Palčik Martin 8. A
Kviatkovský Peter 8. C

Comments are closed.