Zber papiera

Naša škola sa zapojila do súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Kosit pod názvom „Zbieraj papier, zachráň stromy a vyhraj!“. Úlohou školy je počas súťaže vyzbierať čo najväčšie množstvo papiera. Papier odovzdajte pri kotolni p. uč. Bubniakovej alebo p. školníkovi od 7:00 do 8:00 hod.

Prosíme vás, aby bol papier previazaný špagátom alebo bol v papierových krabiciach. Zber bude prebiehať do 24.10.2021.

uč. Bubniaková

Comments are closed.