ŠKD

Bol aktualizovaný popis školského klubu(vnútorný poriadok ŠKD, základné údaje o ŠKD, plán práce ŠKD pre šk. rok 2021/2022 atď. ) : sem klikni .

Comments are closed.