OZNAM – samostesty

Vážení rodičia,

na základe informácií z Okresného úradu Košice, odboru školstva, ktorý je poverený distribúciou antigénových samostestov na školy vo svojej pôsobnosti, Vám oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov školami presúva na neskorší, zatiaľ bližšie neurčený.
Z toho dôvodu sa presúva aj termín prevzatia samotestov zákonnými zástupcami na našej škole /pôvodne určený od 2.9.2021/. O novom termíne Vás budeme informovať.

Riaditeľstvo ZŠ
 

Comments are closed.