OZNAM

Príloha č.1: sem klikni

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa pre školský rok 2021/2022

  • Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu sa riadi školským semaforom, zverejnený na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • Vstup cudzím osobám do budovy školy je možný len po predložení písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Žiaka prvého ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  • Pri vstupe do budovy školy si všetci vydezinfikujú ruky. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.

 2.9.2021 – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Nástup do školy 2.9.2021 je rozdelený na časové úseky:

8.00 – žiaci 0. a 1. ročníka – átrium školy

8.10 – 2. A,B,C + 4.C – vstup prízemie B

8.20 – 3. A, B,C – vstup B – 1. poschodie

            4. A, B – vstup F – 1. poschodie

8.30 – žiaci 5. ročníka – átrium školy

            žiaci 6. až 9. ročníka v triedach triednych učiteľov

Otvorenie školského roka sa uskutoční v kmeňových triedach, 2. stupeň v učebniach triednych učiteľov:

6.A – Mgr. Adamkovičová – 1. poschodie – vchod B
6.B – RNDr. Szelesová – 2. poschodie – vstup B
6.C – PaedDr. Kozmová – 1. poschodie – vstup A

7.A – Mgr. Ladomirjáková – 2. poschodie – vchod B
7.B – Mgr. Jacková – 2. poschodie – vchod A
7.C – Mgr. Jesenská – 3.poschodie (učebňa biológie ) – vchod A

8.A – Mgr. Sutórisová -1. poschodie – vchod A
8.B – PaedDr. Brenišin -2. poschodie – vchod A
8.C – Mgr. Víťazková -2. poschodie – vchod B

9.B – Mgr. Vasková -1. poschodie – vchod A
9.C – Ing. Falis – 3. poschodie – vchod A (učebňa chémie)

Školská jedáleň a školský klub detí bude v prevádzke od 3.9.2021 (piatok) – okrem ranného klubu.

 Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach, využívať sa budú len odborné učebne anglického jazyka, informatiky a techniky. Telocvičňa, šatne sa budú riadne používať, telesná výchova sa bude realizovať prednostne v exteriéri v závislosti od poveternostných podmienok.

Riaditeľstvo ZŠ 

Príloha č.1: sem klikni

Comments are closed.