Samotesty

Vážení rodičia,

v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov MŠVVaŠ SR odporúča žiakom testovanie na Covid-19  domácimi antigénovými samotestami.

Zisťovanie záujmu sa bude realizovať za každého žiaka zvlášť na https://moja.skolanawebe.sk/skola/cana cez rodičovské konto alebo nahlásením cez http://www.bezkriedy.sk  triednej učiteľke, prípadne telefonicky, SMS správou triednej učiteľke najneskôr do 26.8.2021 do 8:00 hod. Prihlásenie po tomto termíne nebude akceptované.

V  súvislosti s domácim antigénovým samotestovaním MŠVVaŠ SR  poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom ZŠ, ktorých rodičia prejavia záujem. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní, a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

Prevzatie testov zákonným zástupcom žiaka sa uskutoční od 2.9.2021 po dohode s triednymi učiteľmi.

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorý je zverejnený aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Riaditeľstvo ZŠ

Comments are closed.