English STAR

I v tomto šk. roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English STAR. Testovanie prebehlo dňa 17. júna 2021 počas jednej vyučovacej hodiny formou písomných testov a zapojilo sa do neho 23 žiakov 5. – 8. ročníka.

(Testy boli zamerané na jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie. Interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich kreativitu.)

Výsledky testov boli zverejnené v administrátorskom prostredí dňa 28.7.2021. 

Každý súťažiaci dostane diplom. Účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom so zlatou medailou.

Vecné ceny budú súťažiacim zaslané poštovým kuriérom na adresu školy najneskôr do 15. septembra 2021.

A ako sa teda darilo našim žiakom?

V 5. ročníku bol najlepší Marco Hovány, ktorý získal 97 bodov, Sofia Andresová získala 95 bodov, Mariana Dudriková 94 bodov, Alex Kozma 84 bodov.

V 6. ročníku bol najlepší Michal Jacko, ktorý získal 98 bodov, Daniel Pirich 92 bodov.

V 7. ročníku bola najlepšie Miriam Sonogová, ktorá získala 93 bodov, Patrik Kiss 92 bodov, Monika Zlacka 90 bodov, Adam Kohut 90 bodov, Zora Kmecová 89 bodov, Gregor Petrovký tiež 89 bodov, Tomáš Lacko 86 bodov, Adam Hricišin tiež 86 bodov, Ladislav Mura 85 bodov, Michal Frančák 82 bodov, Martin Lacko 80 bodov, Laura Kmecová 79 bodov, Fabián Tomko 68 bodov, Šimon Šimko 62 bodov, Martina Ivanová 38 bodov.

V 8. ročníku bola najlepšia Erika Kozmová, ktorá získala 97 bodov, Nataša Kaňuchová 90 bodov.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, že sa zapojili do tejto medzinárodnej súťaže a že si mohli overiť svoje nadobudnuté vedomosti v anglickom jazyku. Žiaci ukázali, že sú jazykovo nadaní. A najlepším gratulujeme! Tešíme sa opäť o rok!

Ako už bolo spomenuté, účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom so zlatou medailou.

uč. Falis & vyučujúci ANJ

Comments are closed.