Celoslovenské súťaže ZUŠ Valaliky – naši žiaci

Vladimír Vizner – 6.C – gitara – Smižany – ZLATO (p. uč. Bc. Gabriel Gordan Dis. art.)

Žofia Šimková – 4.C – spev – Zvolen – ZLATO (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Valentína Vyrostková – 6.A – klavír – Sladkovičovo – STRIEBRO (p. uč. Zavadská Dis. art.)

Matias Matis – 5.B – spev – Zvolen – STRIEBRO (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Marko Kotulič – 5.A – spev – Zvolen – BRONZ (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Blahoželáme!

Comments are closed.