Projekt „Kockáči“

Micro:bity na vyučovaní sú tu s nami už takmer celý polrok. Programovanie micro:bitov si najskôr dištančne, neskôr prezenčne vyskúšali najmä žiaci druhého stupňa. Úlohy, ktoré riešili boli rôznej náročnosti. Riešili zadania s využitím medzipredmetových vzťahov. Ako prvé začali využívať vedomosti z hudobnej výchovy. Mnohým sa podarilo naprogramovať celé skladby. Neskôr na technike zapájali jednoduché elektrické obvody a vedomosti prepojili s fyzikou a informatikou.  Pomocou micro:bitu skúmali vodivosť materiálov. Najväčšiemu úspechu sa tešilo programovanie led diód a led pásikov. Uvedomovali si blízkosť matematiky, bez ktorej by to nešlo.

Starší žiaci nezabudli ani na mladších spolužiakov. Posledný májový týždeň pri dodržaní prísnych epidemiologických opatrení, pripravili  workshop pre tretiakov a štvrtákov. Žiakom predstavili micro:bit a žiaci si vyskúšali naprogramovať jednoduché projekty. Rovesnícke učenie malo veľký úspech. Radosť mali aj ôsmaci z vydarenej práce.

Cieľom workshopov bolo predstaviť mladším žiakom micro:bit, informatiku trochu  inak a hlavne zvýšiť záujem žiakov o programovanie a digitálne technológie.

Nezaostať a nasadnúť do rozbehnutého vlaku sme mohli vďaka Projektu „ENTER“ v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT,  ktorí nás  podporili a zlepšili podmienky pre rozvoj učenia sa žiakov inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesli ich aj učiteľom ako ďalší nástroj, ktorý nám pomohol na  hodinách informatiky.

 

 

 

 

uč. Falis, uč. Petrušová

Fotogaléria:

 

Comments are closed.