Letná škola

Vážení rodičia, naša škola ZŠ, Pionierska 33, Čaňa sa rozhodla sprístupniť školu Vašim deťom aj v lete – organizovaním Letnej školy 2021.

Organizovať ju plánujeme v termíne : 9.8.- 13.8.2021 v týchto skupinách:

1.skupina: žiaci 0.– 3.ročníka

2.skupina: žiaci 4. – 5. ročníka

3.skupina: žiaci 6.– 9.ročníka

Denný pobyt detí v letnej škole plánujeme v rozsahu od 8,00 hod. do 13,00 hod., stravovanie v školskej jedálni nebudeme zabezpečovať.

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Zámerom letných škôl je poskytnúť zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov.

Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú záujem o Letnú školu 2021, aby svoj záujem nahlásili vypísaním a odovzdaním prihlášky (v prílohe) triednej učiteľke/učiteľovi, najneskôr do 1.6.2021.

Príloha: prihláška – sem klikni

Comments are closed.