Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny sú od štvrtka 1. apríla 2021 do utorka 6. apríla 2021 – v tomto období nebudú žiakom našej školy zadávané pokyny na vypracovanie domácej  úlohy, rušia sa aj online hodiny.

Od stredy 07.04.2021 budú žiaci 1. – 4. ročníka pokračovať v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa riadneho rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení, tak ako doteraz.

Podmienkou je opäť pretestovanie zamestnancov školy a aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka . Test nesmie byť starší ako 7 dní. Škola bude v deň nástupu opäť vyžadovať Čestné vyhlásenie od zákonných zástupcov /tlačivo v prílohe/ ( alebo je možné i elektronicky na portáli Škola na webe: sem klikni )ŠKD bude zabezpečené pre žiakov 1. a 2. ročníka v bežnom režime.

Žiaci 5.-9. ročníka sa od 07.04.2021 budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

Prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny, v zdraví si užite sviatky jari.

Riaditeľstvo ZŠ

Prílohy: 11a – čestné vyhlásenie: (sem klikni – pdf) , 11b – informácie o ochrane osobných údajov: (sem klikni – pdf)

Comments are closed.